Voorwaarden

Abonnementen

 • Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.
 • Abonneren is uitsluitend mogelijk via de website.
 • Abonnementen worden afgesloten voor 6 edities, zoals vermeld op de factuur.
 • Uw abonnement stopt automatisch, tenzij u tijdig verlengt. Voor verlenging van uw abonnement krijgt u een e-mail of brief met factuur.
 • Kosten van nazending van edities door te late verlenging worden in rekening gebracht.
 • Na betaling van de factuur is uw abonnement voor 6 edities verlengd.
 • Magazine Exceptionnel restitueert geen abonnementsgelden bij tussentijdse opzegging of bij situaties van overmacht.
 • Correspondentie over uw abonnement dient per e-mail te gebeuren onder vermelding van uw klantnummer en uw naam. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw factuur.

 

Privacy

 • Magazine Exceptionnel legt uw gegevens vast uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik (administratie/statistiek).
 • Magazine Exceptionnel zal nooit zonder uw toestemming uw gegevens aan derden verstrekken, tenzij wettelijke eisen zich daartegen verzetten.
 • Uw gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.

 

Klachten

 • Magazine Exceptionnel wordt met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Als blijkt dat daarvan is afgeweken dan kunt u zich via het contactformulier wenden tot Magazine Exceptionnel.
 • Klachten worden binnen 14 dagen in behandeling genomen.