Copyright

  • Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Magazine Exceptionnel, de door Magazine Exceptionnel gepubliceerde artikelen en foto’s , onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of op andere wijze openbaar te maken of te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
  • Merknaam en logo van Magazine Exceptionnel© zijn internationaal beschermd.